V. 1.0.11
BRF Kapellbacken
Norr, Eskilstuna

BRF Kapellbacken

Kapellbackens Brf planeras bestå av 4 stycken flerbostadsvillor. Varje hus är sammansatt av två volymer – en femvåningsvolym och en fyravåningsvolym. Förutom höjdskillnaden är dessa förskjutna till varandra i plan. Sammantaget skapar förskjutningen i plan och skillnaden i höjd ett intressant volymspel som ger karaktär till gatan.

Husen sitter samman i par om två, med ett delat parkeringsgarage under den gröna gården. Mellan byggnaderna skapas så växelvis halvprivata bearbetade gårdsrum, växelvis orörda slänter. Detta för att ge karaktär och ett öppet gränsland mellan gaturummet och grönskan. Dessa kommer ha tegelfasad och kommer uppföras efter trygghetsboendet.

Fakta


Planerad byggstart: 2022

Arkitekt: Joliark genom Per Johansson och Annika Högsander

Antal LGH: 44 st

Upplåtelseform: Bostadsrätter

Skisser: JoliarkDela
Dela