V. 1.0.11

Affärsidé

Vi på RG bedriver projektutveckling för nyproduktion av hållbara och högkvalitativa bostäder. En kompetent och långsiktig partner i den lokala samhällsutvecklingen. För livet i och mellan husen.

Vi vill skapa en unik produkt, anpassad för sin plats i staden eller sin plats på landsbygden, och att också involvera samhället i olika aspekter. För att göra det har vi tidigare bland annat arbetat tillsammans med en gymnasieklass som var med under en uppstart för nya bostäder. Hur kan vi få in deras förståelse i processen? De ska ju sedan bo i staden också så de hjälpte oss att ge input inför olika beslut.

För oss handlar det om att välja rätt och fokusera. ”Gör produkter som du är stolt över och projekt som är kul”, brukar vi säga. Vi har ett tydligt fokus på samverkan, är nyfikna och tar ansvar. Vi väljer även samarbetspartners med kvalitet som vi vet att vi får en rolig resa tillsammans med. Rätt samarbetspartners, rätt värderingar.

Kvalitets- och miljöpolicy
Allt arbete vi utför och de projekt vi är med och utvecklar ska genomsyras av ett kvalitets- och miljötänk.

De värderingar som styr vår kvalitets- och miljöpolicy är:

  • Rätt kvalitet
  • Långsiktig hållbarhet
  • God arkitektur

Övergripande kvalitetsmål:

  • De projekt vi är med och tar fram ska leda till bostäder som håller rätt kvalitet hela sin livstid!

Övergripande miljömål:

  • De projekt vi är med och tar fram ska beakta miljöpåverkan i beslut som tas, med fokus på bostädernas hela livstid!

För att precisera dessa värderingar och övergripande mål till mål för respektive projekt tror vi på ett nära samarbete med andra intressenter så tidigt som möjligt, gärna redan i idéstadiet. Varje projekt är unikt och de förutsättningar som råder avgör vad som är rätt kvalitet och långsiktig hållbarhet för just det projektet.

Kontakta oss

Tack!

Tack för visat intresse! Vi hör av oss till dig så fort som möjligt.

Något blev inte rätt

Kontrollera nedan och försök igen

Om oss

Samhällsbyggande genom historien.

Frågor och svar

Vanliga frågor som vi brukar få.