V. 1.0.11

Nu är bygget igång!

Just nu pålas de 250 st pålar som Brf Origos två huskroppar ska vila på, och med det är bygget igång på riktigt! Pålarna slås ned i berggrunden som ligger i snitt 6-8 m ner. När pålarna väl möter berggrunden slås de ner ca 20 cm i berget.

Tillsammans med Byggnadsfirman G. Insulanders AB, som är vår totalentreprenör i detta projekt, kör vi nu på full fart framåt!