V. 1.0.11

Från bostadsrätter till hyresrätter

Utifrån rådande marknadsläge har försäljningen av bostadsrätter tagit lite längre tid än förväntat. I respekt för de boende i närområdet samt för Västra Munktellstaden i helhet har vi valt att färdigställa projektet enligt gällande tidplan istället för att förlänga byggtiden i området med ytterligare några år. Vi har istället valt att göra om upplåtelseformen av lägenheterna till hyresrätter där familjebolaget Kruhsberg Fastigheter går in som ägare för fastigheten istället. Tid för färdigställande kommer vara detsamma som tidigare och vi kommer släppa lägenheterna på hyresmarknaden under höst/vinter. Lägenheterna kommer fortsatt hålla hög kvalitet och lägenheter med takterrass och unika etagelägenheter i bottenplan kvarstår.

Vi jobbar just nu med att sätta hyresnivå och organisationen med vilka som ska förvalta och hyra ut. Vi har en plan och bygget fortskrider som planerat. Vi återkommer med mer information när det närmar sig tiden för att teckna sig för lägenheterna!