V. 1.0.11

Förstlingen nominerad till pris!

Som ett av tre projekt i Sverige är Brf Förstlingen finalist till priset Årets fasad i kategorin nyproduktion, jätteroligt tycker vi och vi är så stolta! Tillsammans med Insulanders och underentreprenörerna G.A. Johanssons Smidesverkstad och Front har Joliarks vision tagit form och blivit just så snygg som vi alla önskade. Val av tegel och fogteknik gjordes efter provmurningar och effekten med ett och samma röda, levande tegel men med två olika fogtekniker skapade en effektfull fasad. Teglet kompletteras med förzinkade plåtdetaljer för att som helhet knyta an till den industrihistoria som platsen ekar av. Vår vision att skapa hållbara bostäder med god arkitektur som grund fortsätter att visa sig framgångsrik.