V. 1.0.11

Förbereder fortsatt gjutning

Just nu armeras det för fullt och läggs ner tätskikt i det som ska bli källaren i hus 1, för att vi i slutet på veckan ska ta emot betongbilar så att gjutningen tar fart på riktigt. Det kommer också storformar i veckan så att det första väggarna kan börja ta form.

Parallellt med vårt bygge håller SEVAB på att lägga ned kablar i gatan och marken utanför, för den nya transformatorstation som ska på plats. Detta gör det lite trångt att passera på Norra stationsgatan men vi hoppas det ska gå smidigt och att alla visar hänsyn till varandra.