V. 1.0.11

Det är insidan som räknas!

I alla fall när det kommer till husets funktioner och dess kvalitet. Det är inte helt lätt att veta om insidan på ett färdigt hus är av bra kvalitet eller inte, men man upplever det när man vistas i det. På ett bygge kan man se de tekniska lösningarna som utgör insidan under tiden som arbetet fortskrider.

Vi på RG försöker tänka på vad som behövs ”på insidan” när vi projekterar nya byggnader. Till exempel; vad krävs för att få ett bra inneklimat utan att behöva använda allt för mycket energi- och kostnadsdrivande uppvärmning? Eller vad kommer kräva mindre kostsamt underhåll under byggnadens livslängd? Ett exempel på en sådan lösning är det material vi valt att fästa våra fönster- och dörrpartier i på BRF Förstlingen. Ett lite dyrare kompositmaterial men som gör att vi undviker s.k. köldbryggor som man får om man fäster dörrar och fönster i vanligt trä eller plywood.

Ett annat exempel är att vi väljer att bygga in golvvärme i våra byggnader istället för traditionella radiatorer, för ett bättre inneklimat med den härlig bonusen att det blir enklare att möblera för de boende!

Gå gärna förbi bygget och kika själv, jämför det med andra byggen och ställ frågor till alla kunniga hantverkare ni träffar!