V. 1.0.11
Tappen
Annedal, Stockholm

Tappen

Två huskroppar på respektive 4 och 6 våningar med loftgångar anslutna till ett gemensamt trapphus/hiss. Genomgående samma tydliga lägenhetsstruktur. Den högre huskroppens gatufasad har en tydlig indelning – liknande ”dockskåp” – med generösa balkonger i två etager som återspeglar lägenhetsvolymen.

Nominerad till Bostadspriset 2015 av Sveriges Arkitekter.

Nominerad till Årets Fasad 2016 av Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening.

Fakta


Byggår: 2012-2014

Arkitekt: Joliark genom Per Johansson, Stina Johansson och AManda Hedman

Antal LGH: 44 st

Upplåtelseform: Bostadsrätt

Foto: Åke E:son LindmanDela
Dela