V. 1.0.11

Stenbron är flyttad

Den gamla stenbron har flyttats och säkrats konstruktionsmässigt. Även de gamla stenarna från grunden har börjat återanvändas som stödmurar, ett vackert och funktionellt sätt att återvinna tycker vi!

I övrigt så har Byggpartner börjat etablera sig på byggplatsen och imorgon håller vi startmöte, Covid-19 anpassat i Hanebergs ca 300 m² stora maskinhall. Bygget kommer inledas med pålning och ytterligare markarbeten.

Så nu kör vi, som de säger i melodifestivalen!