V. 1.0.11

Första stegen mot den nya ladan

Vintern håller ett fast grepp om oss här på Haneberg men arbetet med att bygga upp nya Ottebro lada med 8 nyproducerade lägenheter har startat! Borrning för energibrunnar är gjord, här blir det bergvärme och solpaneler för en effektiv och hållbar energilösning. Provschakt är också gjorda, dock väldigt lerig mark så det kan bli pålning till sist.

Nu förbereds också flytten av den gamla stenbron till den tidigare ladans höskulle. Denna vill vi återanvända men då placeringen inte riktigt passar den nya ladans utformning och de vägar och gångvägar som planerats, och då den måste säkras konstruktionsmässigt, väljer vi att flytta den. Den tidigare ladans grundstenmur har under rivningen också märkts upp och sparats för att kunna återanvändas t.ex. i stödmurar eller i utformningen av trädgården.