V. 1.0.11

Bort med det gamla…

För att göra plast för 8 nya hem på landsbygden revs Ottebro ladugård tidigare i somras. Det är inte roligt att riva en byggnad som funnits i många år, men ibland måste det gamla ge plats för det nya. En byggnad kräver alltid ett viss underhåll och har byggnaden inte längre den funktion eller syfte som det den en gång var byggd för kan den lätt hamna i glömska och förtvina. Hellre än att se ladugården förfaras valde Haneberg att satsa, med en chansning som gick igenom! För att bygga flerbostadshus krävs i vanliga fall en detaljplan men att omvandla en befintlig byggnad kan gå med bygglov, och i detta fall fick man det. Så nu startar snart en ny era på Ottebro gård, en gård med anor långt bak i historien, och förhoppningsvis en ännu längre framtid!